Boršov, Staré město

 
 

Pojmenování v běhu staletí

od 14. stol. do pol. 18. stol.  Boršov M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
1859  Postplatz Adresář Prahy, 1859
od pol. 18. stol. do 1870  Poštovský plácek M. Lašťovka, V. Ledvinka a kol.: Pražský uličník, 1998
před 1869  Poštovské nám. Adresář Prahy, 1869
po 1869  Boršov Adresář Prahy, 1869
dnes  Boršov Katastr nemovitostí, 2013

Boršov na plánech Prahy


Jüttnerův plán Prahy, 1811-1815


Hurtigův plán Prahy, 1891


Plán Prahy, 1938


Server mapy.cz, 2013


Katastr nemovitostí, 2013

Boršov v adresářích Prahy

V roce 1802 došlo v tehdejší Praze k přečíslování domů. Od té doby se často užívalo označení staré číslo a nové číslo. Aby to ale nebylo tak jednoduché, v roce 1869 byly domy znova očíslovány a opět se začalo používat označení staré číslo a nové číslo, ale občas se objevoval i pojem nejstarší číslo.

Starému číslu dnes říkáme číslo popisné, je na červených tabulkách a domy jsou číslovány v rámci katastrálního území. Při číslování roce 1869 byly domy očíslovány v rámci jedné ulice. Dnes tomu číslu říkáme číslo orientační a je na modrých tabulkách.


Adresář Prahy, 1859


Adresář Prahy, 1869


Adresář Prahy, 1896

 
 
 
 
(c) 2011-2019 Petr Hloušek Admin.kontakt